Politiet mottar prisen- Beste statlige sikkerhetsiniativ